Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken U

 • 1975:1243 Förordning med uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1976:15 Förordning med uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1976:386 Förordning med uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1976:759 Förordning med uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1994:948 Förordning om den nationella forskningsanläggningen acceleratorlaboratoriet (The Svedberg-laboratoriet) i Uppsala
 • 1998:1778 Förordning om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1999
 • 2006:1430 Förordning om ränta på återbetalning för år 2007 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd
 • 2007:1308 Förordning om ränta på återbetalning för år 2008 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd
 • 2008:1314 Förordning om ränta på återbetalning för år 2009 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd
 • 2009:1483 Förordning om ränta på återbetalning för år 2010 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd
 • 2010:1906 Förordning om ränta på återbetalning för år 2011 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd
 • 1993:243 Förordning om undanförsel och förstöring
 • 1996:1036 Förordning om underhållsstöd
 • 2011:231 Förordning om underlag för årsredovisning för staten
 • 1990:893 Förordning om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.
 • 1986:441 Förordning om underrättelser angående näringsförbud m.m.
 • 1990:717 Förordning om undersökning av olyckor
 • 1980:77 Förordning om ungdomsfängelsenämndens upphörande
 • 1994:1837 Förordning om ungdomsintroduktion
 • 1992:330 Förordning om ungdomspraktikanter
 • 1994:936 Förordning om ungdomspraktikanter
 • 1995:110 Förordning om uppbörd av avgift på gödselmedel
 • 1992:395 Förordning om uppdragsutbildning inom skolväsendet
 • 1979:825 Förordning om upphovsmannakonto
 • 2008:348 Förordning om urbant utvecklingsarbete
 • 2003:587 Förordning om ursprungsgarantier avseende förnybar el
 • 2010:853 Förordning om ursprungsgarantier för el
 • 1992:418 Förordning om utbetalning av boendemiljöbidrag
 • 1992:417 Förordning om utbetalning av förnyelsebidrag
 • 2003:477 Förordning om utbildning i skydd mot olyckor
 • 2007:753 Förordning om utbildning på forskarnivå för lärare
 • 2014:1105 Förordning om utbildning till polisman
 • 2007:152 Förordning om utbildning vid kriminalvård i anstalt
 • 1995:938 Förordning om utbildningsbidrag för doktorander
 • 1994:1079 Förordning om utbildningscheckar
 • 1997:1276 Förordning om utbildningsstöd
 • 1995:714 Förordning om utbildningsvikariat
 • 2005:1206 Förordning om utbildningsvikariat
 • 1980:848 Förordning om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder
 • 2002:62 Förordning om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning
 • 2014:1108 Förordning om utformningen av häkten och polisarrester
 • 2002:569 Förordning om utförsel av fisk från Östersjöområdet
 • 1994:542 Förordning om utförsel av levande djur m.m.
 • 2002:157 Förordning om utgivning av elektroniska pengar
 • 2004:332 Förordning om utgivning av säkerställda obligationer
 • 1999:569 Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
 • 1993:318 Förordning om utländska besök vid försvarsmakten
 • 1992:308 Förordning om utländska filialer m.m.
 • 1970:495 Förordning om utländska varumärken m.m.
 • 2011:211 Förordning om utlåning och garantier
 • 2008:849 Förordning om utprövning av ämnesprov i grundskolan m.m.
 • 2007:748 Förordning om utredningar avseende vissa dödsfall
 • 2004:657 Förordning om utsläpp av koldioxid
 • 1992:391 Förordning om uttagning av egendom för totalförsvarets behov
 • 2008:722 Förordning om utvinningsavfall
 • 2013:319 Förordning om utvinningsavfall
 • 1968:477 Kungl. Maj:ts Kungörelse med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 juni 1968 (nr 276) om uppskov i vissa fall med beskattning av realisationsvinst;
 • 1960:472 Kungörelse angående tillämpning av lagen den 5 juni 1959 (nr 254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
 • 1972:291 Kungörelse om understödsföreningsregister
 • 1974:661 Kungörelse om uppgifter för galt- och betäckningsstatistiken
 • 1974:1062 Kungörelse om uppläggande av inskrivningsregister
 • 1961:655 Lag om undanförsel och förstöring
 • 1992:1402 Lag om undanförsel och förstöring
 • 2005:194 Lag om undantag från arvsskatt och gåvoskatt
 • 1996:1030 Lag om underhållsstöd
 • 1972:262 Lag om understödsföreningar
 • 1990:712 Lag om undersökning av olyckor
 • 1988:846 Lag om ungdomsbosparande
 • 1992:322 Lag om ungdomspraktikanter
 • 1991:1109 Lag om uppdragsutbildning i vissa fall
 • 1975:1083 Lag om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
 • 2011:1029 Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
 • 1979:611 Lag om upphovsmannakonto
 • 1960:729 Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
 • 1990:686 Lag om upphävande av vissa fondförfattningar, m.m.
 • 2012:455 Lag om upphävande av vissa författningar om kastrering
 • 1932:169 Lag om uppläggande av nya fastighetsböcker
 • 2001:845 Lag om upplösning av stiftelser i vissa fall
 • 1977:268 Lag om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.
 • 1993:1469 Lag om uppskovsavdrag vid byte av bostad
 • 2003:437 Lag om ursprungsgarantier avseende förnybar el
 • 2010:601 Lag om ursprungsgarantier för el
 • 1974:1021 Lag om utbetalning av pristillägg på kött
 • 2006:323 Lag om utbyte av sprutor och kanyler
 • 2015:63 Lag om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet
 • 2002:149 Lag om utgivning av elektroniska pengar
 • 2003:1223 Lag om utgivning av säkerställda obligationer
 • 2012:854 Lag om uthyrning av arbetstagare
 • 2012:978 Lag om uthyrning av egen bostad
 • 1995:1515 Lag om utjämningsbidrag till kommuner och landsting
 • 1999:568 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
 • 1957:668 Lag om utlämning för brott
 • 1992:160 Lag om utländska filialer m.m.
 • 2010:1390 Lag om utnämning av ordinarie domare
 • 1973:431 Lag om utredning angående brott mot utländsk tullag
 • 1978:352 Lag om utredning i utländskt skatteärende
 • 2007:606 Lag om utredningar avseende vissa dödsfall
 • 2006:546 Lag om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
 • 2004:656 Lag om utsläpp av koldioxid
 • 1999:678 Lag om utstationering av arbetstagare
 • 2004:687 Tillkännagivande av uppgft om Riksbankens referensränta
 • 2010:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2005:633 Tillkännagivande av uppgift om Riksabankens referensränta
 • 1978:59 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1978:215 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1978:643 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1979:730 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1979:827 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1979:965 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1980:20 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1981:48 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1981:971 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1982:156 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1983:45 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1983:181 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1984:707 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1985:286 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1985:704 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1986:22 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1986:153 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1986:213 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1986:700 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1988:249 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1989:184 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1989:1015 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1990:107 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1990:249 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1990:1099 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1991:86 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1991:126 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1991:613 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1991:1335 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1992:30 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1992:1003 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1993:8 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1993:198 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1993:985 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1993:1088 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1994:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1994:1195 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1994:1324 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1995:1024 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1995:1113 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1996:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1996:832 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1996:937 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1997:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1998:972 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1999:3 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1999:192 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 1999:766 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 2000:6 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 2000:162 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens diskonto
 • 2003:3 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2004:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2005:3 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2006:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2006:1052 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2007:679 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2008:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2008:716 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2009:2 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2009:891 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2010:1041 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2011:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2011:941 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2012:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2012:533 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2013:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2013:698 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2014:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2014:1015 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2015:3 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta
 • 2003:517 Tillkännagivande av uppgifter om Riksbankens referensränta
 • 2002:790 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott
 • 2003:1186 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott
 • 2005:638 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott
 • 2001:716 Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (1957:688) om utlämning för brott
 • 1967:626 Uppbördsförordning
 • 1953:272 Uppbördslag
 • 1986:366 Upphandlingsförordning
 • 2011:1040 Upphandlingsförordning
 • 1993:1212 Upphovsrättsförordning
 • 1973:939 Uppskovskungörelse
 • 1991:1754 Utlandsreseförordning
 • 2016:30 Utlänningsdataförordning
 • 2016:27 Utlänningsdatalag
 • 1980:377 Utlänningsförordning
 • 1989:547 Utlänningsförordning
 • 2006:97 Utlänningsförordning
 • 1989:529 Utlänningslag
 • 2005:716 Utlänningslag
 • 1980:376 Utlänningslag;
 • 1988:252 Utrikesdepartementets Föreskrifter om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur;
 • 1988:251 Utrikesdepartementets föreskrifter om förfarandet vid översändande av delgivningsframställningar enligt 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
 • 1980:438 Utsädesförordning
 • 1993:1375 Utsädesförordning
 • 2000:1330 Utsädesförordning
 • 1976:298 Utsädeslag
 • 1981:774 Utsökningsbalk
 • 1981:981 Utsökningsförordning
 • 1986:678 Utsökningsregisterförordning
 • 1986:617 Utsökningsregisterlag