Lagar

Inledande tecken

1 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö

Utgivningsår

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1902 1901 1900 1899 1898 1895 1891 1885 1884 1883 1880 1878 1874 1873 1872 1870 1867 1866 1864 1863 1861 1860 1855 1851 1848 1845 1844 1840 1834 1829 1828 1827 1821 1810 1772 1757 1736 1723 1686

Lagar med inledande tecken V

 • 1984:740 Förordning med bemyndigande för riksskatteverket enligt lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt
 • 1998:562 Förordning med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan
 • 2009:1175 Förordning med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten
 • 1975:929 Förordning med vissa bestämmelser om fartygs identifiering
 • 1995:183 Förordning om Värmlandsarkivs uppgifter som landsarkiv
 • 2000:1193 Förordning om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för vertikala avtal
 • 1975:596 Förordning om tillämpning av 2 och 2 a §§ bostadssaneringslagen (1973:531) i vissa kommuner
 • 2011:66 Förordning om tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1994:1308 Förordning om tillämpning i fråga om områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 2008:1280 Förordning om val till Sametinget
 • 2001:725 Förordning om valdag m.m. för omval till Sametinget
 • 2008:560 Förordning om varningstext på magnetleksaker
 • 1984:59 Förordning om varors ursprung
 • 1994:99 Förordning om vatten- och värmemätare
 • 1998:1388 Förordning om vattenverksamhet m.m.
 • 2009:1386 Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
 • 1996:933 Förordning om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården
 • 1998:901 Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll
 • 1998:642 Förordning om verkställighet av frivårdspåföljder
 • 1998:641 Förordning om verkställighet av sluten ungdomsvård
 • 2006:467 Förordning om verkställighet av vårdnadsavgöranden
 • 1975:1047 Förordning om vigselförrättare i vissa fall
 • 1999:1365 Förordning om vilande förtidspension
 • 1978:402 Förordning om villkor för exportkreditstöd
 • 1998:962 Förordning om vilotid för sjömän
 • 2009:1474 Förordning om viltförvaltningsdelegationer
 • 1980:896 Förordning om viltvårdsområden
 • 2014:1006 Förordning om virkesmätning
 • 1994:1694 Förordning om viss proviantering m.m.
 • 2014:397 Förordning om viss verksamhet med konsumentkrediter
 • 1995:1296 Förordning om vissa avgifter på elområdet
 • 2008:1330 Förordning om vissa avgifter på naturgasområdet
 • 2008:463 Förordning om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
 • 1989:896 Förordning om vissa bidrag till jordbruksföretag
 • 1991:338 Förordning om vissa dryckesförpackningar
 • 2011:1494 Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet
 • 1985:507 Förordning om vissa flyttningsersättningar
 • 2009:1462 Förordning om vissa frågor inom premiepensionssystemet
 • 2001:741 Förordning om vissa gemenskapskrav som rör buller
 • 1991:1289 Förordning om vissa klorerade lösningsmedel
 • 2014:349 Förordning om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet
 • 2002:637 Förordning om vissa kurser i läkares vidareutbildning
 • 1991:1290 Förordning om vissa kvicksilverhaltiga varor
 • 1974:893 Förordning om vissa mineralfyndigheter
 • 1976:100 Förordning om vissa officiella beteckningar
 • 1978:164 Förordning om vissa rörledningar
 • 1993:1061 Förordning om vissa sanktioner avseende Angola
 • 2000:553 Förordning om vissa sanktioner mot Burma/Myanmar
 • 1993:1107 Förordning om vissa sanktioner mot Haiti
 • 1994:418 Förordning om vissa sanktioner mot Haiti
 • 1990:885 Förordning om vissa sanktioner mot Irak
 • 1994:1666 Förordning om vissa sanktioner mot Irak
 • 2007:704 Förordning om vissa sanktioner mot Iran
 • 1992:187 Förordning om vissa sanktioner mot Libyen
 • 1994:1667 Förordning om vissa sanktioner mot Libyen
 • 2012:114 Förordning om vissa sanktioner mot Libyen
 • 2014:1448 Förordning om vissa sanktioner mot Ryssland
 • 1977:1127 Förordning om vissa sanktioner mot Sydafrika
 • 1982:842 Förordning om vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän
 • 1984:908 Förordning om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.
 • 1996:53 Förordning om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
 • 1985:626 Förordning om vissa torvfyndigheter
 • 1995:1633 Förordning om vissa årsredovisningsfrågor
 • 2004:203 Förordning om visstidsutbildning vid särskilda resurscenter
 • 2011:1108 Förordning om vuxenutbildning
 • 1992:736 Förordning om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
 • 1997:1140 Förordning om vägavgift för vissa tunga fordon
 • 2001:651 Förordning om vägtrafikdefinitioner
 • 1991:1216 Förordning om vägtrafikombud
 • 2001:650 Förordning om vägtrafikregister
 • 2004:1169 Förordning om vägtransportledare
 • 1990:1123 Förordning om värdepappersfonder
 • 2013:588 Förordning om värdepappersfonder
 • 2007:572 Förordning om värdepappersmarknaden
 • 1995:681 Förordning om växtskydd m.m.
 • 2006:817 Förordning om växtskydd m.m.
 • 1990:195 Förordning om vård av statens konst
 • 1924:135 Förordning om vården av vissa kyrkogårdar i Stockholm
 • 2010:349 Förordning om vårdgaranti
 • 1994:563 Förordning om vårdnadsbidrag
 • 1994:565 Förordning om vårdnadsbidragsregister
 • 1966:431 Instruktion för vapenfrinämnden;
 • 1968:71 Kungörelse angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler
 • 1966:702 Kungörelse angående tillämpningen av lagen den 16 december 1966 (nr 700) om vissa gemensamhetsanläggningar
 • 1962:322 Kungörelse angående väg- och vattenbyggnadskåren
 • 1971:550 Kungörelse om vattendomstol
 • 1969:380 Kungörelse om värnpliktigas tjänstgöring m.m.
 • 1936:83 Lag angående vissa utfästelser om gåva
 • 1972:175 Lag med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m.
 • 1983:1097 Lag med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
 • 1918:163 Lag med vissa bestämmelser om sjöfynd
 • 2000:662 Lag om Vetenskapsrådet
 • 1995:374 Lag om val till Europaparlamentet
 • 2010:536 Lag om valfrihet hos Arbetsförmedlingen
 • 2008:962 Lag om valfrihetssystem
 • 1992:1602 Lag om valuta- och kreditreglering
 • 1998:1404 Lag om valutapolitik
 • 1966:413 Lag om vapenfri tjänst
 • 1976:997 Lag om vattenförbund
 • 2009:302 Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
 • 1998:603 Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård
 • 1998:958 Lag om vilotid för sjömän
 • 2000:592 Lag om viltvårdsområden
 • 1983:1086 Lag om vinstdelningsskatt
 • 2014:1005 Lag om virkesmätning
 • 2014:275 Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter
 • 1970:462 Lag om vissa anslag på kommuns anslagstavla
 • 1974:13 Lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder
 • 1981:655 Lag om vissa avgifter i allmän hamn
 • 1993:1303 Lag om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring
 • 1985:277 Lag om vissa bulvanförhållanden
 • 1991:336 Lag om vissa dryckesförpackningar
 • 1985:506 Lag om vissa flyttningsersättningar
 • 2012:332 Lag om vissa försvarsmaktsanställningar
 • 1971:176 Lag om vissa internationella sanktioner
 • 1996:95 Lag om vissa internationella sanktioner
 • 2009:47 Lag om vissa kommunala befogenheter
 • 1968:131 Lag om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet
 • 2014:268 Lag om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet
 • 2010:660 Lag om vissa kurser i läkares vidareutbildning
 • 1974:890 Lag om vissa mineralfyndigheter
 • 2014:1031 Lag om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel
 • 1987:464 Lag om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.
 • 1930:106 Lag om vissa rätthandlingar till förmån för ofödda
 • 1978:160 Lag om vissa rörledningar
 • 2014:1030 Lag om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel
 • 1996:18 Lag om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
 • 1985:620 Lag om vissa torvfyndigheter
 • 1994:1548 Lag om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.
 • 1996:168 Lag om vissa äldre sedlar
 • 1974:1065 Lag om visst stöldgods m.m.
 • 1985:206 Lag om viten
 • 1997:1137 Lag om vägavgift för vissa tunga fordon
 • 2001:559 Lag om vägtrafikdefinitioner
 • 2001:558 Lag om vägtrafikregister
 • 2004:1167 Lag om vägtransportledare
 • 2003:169 Lag om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands
 • 1990:1114 Lag om värdepappersfonder
 • 2004:46 Lag om värdepappersfonder
 • 1985:571 Lag om värdepappersmarknaden
 • 2007:528 Lag om värdepappersmarknaden
 • 1991:981 Lag om värdepappersrörelse
 • 1967:919 Lag om värdesäkring av yrkesskadelivräntor m.m.
 • 1988:870 Lag om vård av missbrukare i vissa fall
 • 1924:322 Lag om vård av omyndigs värdehandlingar
 • 1994:553 Lag om vårdnadsbidrag
 • 1998:544 Lag om vårdregister
 • 1960:660 Reglemente för Vadvetjåkko nationalpark
 • 2003:575 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 1995:107 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1995:274 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1995:1037 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1995:1161 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1996:16 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1996:240 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
 • 1999:795 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2000:82 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2000:207 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2000:554 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2000:688 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2000:753 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2000:898 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2001:126 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2001:576 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2001:1271 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2002:682 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2002:839 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2003:70 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2004:272 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2004:1360 Tillkännagivande om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
 • 2005:874 Valförordning
 • 1972:620 Vallag
 • 1997:157 Vallag
 • 2005:837 Vallag
 • 1959:264 Valutaförordning
 • 1939:350 Valutalag
 • 1974:123 Vapenförordning
 • 1996:70 Vapenförordning
 • 1973:1176 Vapenlag
 • 1996:67 Vapenlag
 • 1960:648 Varumärkesförordning
 • 2011:594 Varumärkesförordning
 • 1960:644 Varumärkeslag
 • 2010:1877 Varumärkeslag
 • 1983:789 Vattenboksförordning
 • 1983:291 Vattenlag
 • 1983:788 Vattenrättsförordning
 • 1987:1100 Verksförordning
 • 1995:1322 Verksförordning
 • 1958:551 Veterinär införselkungörelse
 • 1958:552 Veterinär utförselkungörelse
 • 1975:539 Veterinärtaxeförordning
 • 2001:724 Viltskadeförordning
 • 1966:209 Virkesmätningslag
 • 1985:288 Vuxenutbildningsförordning
 • 1984:1118 Vuxenutbildningslag
 • 2012:707 Vägförordning
 • 1971:954 Vägkungörelse
 • 1971:948 Väglag
 • 1978:1001 Vägmärkesförordning
 • 2007:90 Vägmärkesförordning
 • 2010:1367 Vägsäkerhetsförordning
 • 2010:1362 Vägsäkerhetslag
 • 1995:137 Vägtrafikförordning för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap
 • 1972:603 Vägtrafikkungörelse
 • 1973:776 Vägtrafikskatteförordning
 • 2006:242 Vägtrafikskatteförordning
 • 1988:1065 Vägtrafikskatteförordning;
 • 1973:601 Vägtrafikskattelag
 • 2006:227 Vägtrafikskattelag
 • 1976:1008 Värnpliktsförmånsförordning
 • 1941:967 Värnpliktslag
 • 1980:1035 Värnpliktsutbildningsförordning
 • 1932:130 Växellag
 • 1997:383 Växtförädlarrättsförordning
 • 1971:393 Växtförädlarrättskungörelse
 • 1971:392 Växtförädlarrättslag
 • 1997:306 Växtförädlarrättslag
 • 1972:319 Växtskyddsförordning
 • 1993:383 Växtskyddsförordning
 • 1972:318 Växtskyddslag