Gamla upphandlingslagar

Offentlig upphandling

Upphörde att gälla 1 januari 2017

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Innehåller bestämmelser om upphandling för den klassiska sektorn.

Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Innehåller bestämmelser om upphandling för försörjningssektorerna.

Lag om valfrihetssystem

Innehåller bestämmelser om upprättande av s.k. valfrihetssystem för bl.a. vård och omsorgstjänster.

Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Innehåller bestämmelser om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.