Kyrkolag (1686:0903)

SFS nr
1686:0903
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1686-09-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:301
Upphävd
1993-01-01

2 kap.

3 § har upphävts genom lag (1988:1556).

4 § har upphävts genom lag (1988:1556).

8 § har upphävts genom lag (1988:1556).

13 § har upphävts genom lag (1989:882).

11 kap.

12 § har upphävts genom lag (1988:1556).

14 kap.

1 § har upphävts genom lag (1989:273).

19 kap.

2 § har upphävts genom lag (1982:989).

6 § har upphävts genom lag (1988:1556).

18 § har upphävts genom lag (1988:1556).

21 kap. har upphävts genom lag (1988:1556).

22 kap.

1 § har upphävts genom lag (1988:1556).

2 § har upphävts genom lag (1988:1556).

23 kap.

1 § har upphävts genom lag (1988:1556).

26 kap.

6 § har upphävts genom lag (1988:1556).

8 § har upphävts genom lag (1988:1556).

27 kap.

1 § har upphävts genom lag (1988:1556) till den del dessa avser
skyldighet att underrätta regeringen om uppförandet av kyrkobyggnader.