Resolution (1757:0119) på städernas allmänna besvär

SFS nr
1757:0119
Departement/myndighet
Finansdepartementet RS
Utfärdad
1757-01-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/