Förordning (1772:1104) angående sabbatens firande samt vissa helgdagars flyttning eller indragning

SFS nr
1772:1104
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1772-11-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:253
Upphävd
1990-01-01