Kungörelse (1861:29 s.1) angående försäljning till skatte av de Danviks hospital tillhöriga, med ständig städje- och besittningsrätt upplåtna hemman och lägenheter

SFS nr
1861:29 s. 1
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1861-05-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/