Kammarkollegiets Kungörelse (1867:9 s.7) angående landgille och städja för vissa kyrkolägenheter i Skåne, Halland och Blekinge

SFS nr
1867:9 s.7
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1867-03-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1555
Upphävd
1989-07-01