Kungl. Maj:ts Resolution (1895:bih.10s.1) på en av apostoliske vikarien, Biskopen m.m. Albertus Bitter gjord underdånig ansökning, det Kungl. Maj:t täcktes förklara romersk katolska kyrkans prästerskap äga rättighet att med laga verkan förrätta vigsel;

SFS nr
1895:bih. 10 s. 1
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1895-02-19

Kungl. Maj:t har tagit detta ärende i övervägande och finner gott
förklara romersk-katolska kyrkans prästerskap äga att under lagligen
gällande villkor och bestämmelser vigsel med laga verkan förrätta.