Lag (1931:155) angående rätt för Konungen att meddela bestämmelser om internationella rättsförhållanden rörande äktenskaps rättsverkningar

SFS nr
1931:155
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1931-05-29

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra
veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att Konungen
skall äga, efter avtal med Danmark, Finland, Island och Norge eller
med en eller flera av dessa stater, meddela bestämmelser om
internationella rättsförhållanden rörande rättsverkningar av äktenskap
mellan undersåtar i fördragsslutande stat.