Lag (1948:473) om införande av militära rättegångslagen

SFS nr
1948:473
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1948-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1986:644
Upphävd
1987-06-01