Närradioförordning (1982:1249)

SFS nr
1982:1249
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1982-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:730
Upphävd
1994-07-01

1 § har upphävts genom förordning (1985:1066).

2 § Tillstånd att sända närradio enligt närradiolagen (1982:459)
meddelas av närradionämnden efter ansökan av vederbörande
sammanslutning. Förordning (1985:1066).

3 § Ansökan skall innehålla uppgifter om

1. sändare, sändningsområde och önskad sändningstid,

2. den verksamhet som sammanslutningen bedriver och sedan minst ett år
före ansökningsdagen har bedrivit inom sändningsområdet. Förordning
(1991:1737).

4 § har upphävts genom förordning (1991:1737).

5 § har upphävts genom förordning (1991:1737).

6 § I beslut om tillstånd att sända närradio skall närradionämnden
ange över vilken sändare som sändning får äga rum och, om det kan ske
redan då, när sändning får äga rum. Förordning (1985:1066).

7 § Närradionämnden fastställer och uppbär avgifter i ärenden om
närradio enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Förordning
(1985:1066).

8 § har upphävts genom förordning (1983:611).