Lag (1983:1080) om försök med uppdelning av krigsförbandsövningar inom armén

SFS nr
1983:1080
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1983-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:111

Krigsförbandsövningarna inom armén för värnpliktiga i befattningar
för plutons- eller kompanibefäl får delas upp på två delövningar om
sammanlagt högst 30 dagar.