Förordning (1983:835) om fortsatt försöksverksamhet med rätt för vissa tulltjänstemän att erhålla uppgifter från polisregister

SFS nr
1983:835
Departement/myndighet
Justitiedepartementet PO
Utfärdad
1983-10-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:982

Utöver vad som är föreskrivet i 16 § polisregisterkungörelsen
(1969:38) skall utdrag av eller upplysning om innehållet i
polisregister meddelas när det begärs av följande tulltjänstemän i
Malmöhus län inom ramen för tullverkets verksamhet för att motverka
varusmuggling avseende narkotika

1. tjänstemän vid tullverket som utför tullkriminaltjänst,

2. tjänstemän vid tullverket som utövar lokal bevakningsledning,

3. chefen för bevakningskontoret i södra tullregionen,

4. chefen för bevakningsavdelningen vid distriktstullkammaren i
Helsingborg,

5. chefen för centrala tullbevakningsavdelningen vid
distriktstullkammaren i Malmö,

6. beträffande andra polisregister än allmänna spaningsregistret,
tjänstemän vid tullverket som uppehåller tjänst som tullmästare och
fullgör bevakningstjänst.