Förordning (1984:321) om kontrollavgift vid olovlig parkering

SFS nr
1984:321
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1984-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1115

Föreskrifter för verkställighet av 3 § lagen (1984:318) om
kontrollavgift vid olovlig parkering får meddelas av
Transportstyrelsen. Förordning (2008:1115).