Förordning (1984:532) om 1985 års folk- och bostadsräkning

SFS nr
1984:532
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:936

1 § Har upphävts genom förordning (2003:936).

2 § Har upphävts genom förordning (2003:936).

3 § Har upphävts genom förordning (2003:936).

4 § Statistiska centralbyrån är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för 1985 års folk- och
bostadsräkningsregister och ansvarar för driften av registret.
Förordning (2003:936).