Förordning (1984:765) om uppläggande av ett nytt företagsinteckningsregister

SFS nr
1984:765
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1984-09-27

Företagsinteckningsregistret enligt lagen (1984:649) om
företagshypotek skall läggas upp på grundval av innehållet i
inskrivningsböckerna för ärenden om företagsinteckning enligt lagen
(1966:454) om företagsinteckning. Närmare föreskrifter om uppläggandet
meddelas av domstolsverket.