Lag (1985:293) om tidpunkten för beslut om taxering vid 1985 års särskilda fastighetstaxering

SFS nr
1985:293
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1985-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att i stället för
tidpunkten den 31 maj i 28 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) vid 1985 års särskilda fastighetstaxering skall gälla
den 14 juni.