Förordning (1993:1644) om behörigt organ för utbytesprogrammet Ungdom för Europa

SFS nr
1993:1644
Departement/myndighet
Civildepartementet UNG
Utfärdad
1993-12-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:468
Upphävd
1996-07-01

Regeringen föreskriver att Stiftelsen för internationellt ungdomsutbyte skall
vara det behöriga organ som skall svara för att utbytesprogrammet Ungdom för
Europa genomförs i Sverige. Stiftelsen skall vidare delta i den löpande
utvärderingen av programmet.