Förordning (1994:115) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1994/95

SFS nr
1994:115
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-03-24

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol och 10 § lagen (1985:635) om
försörjningsberedskap på naturgasområdet att följande andelar av
basmängderna för lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret
1994/95.

Varuslag Procentandel
av basmängden

Kol 26
Motorbensin 25
Fotogen 25
Dieselbrännolja/eldningsolja 1 och 2 25
Övriga eldningsoljor 25
Gasol 25

I fråga om ersättningsbränsle för naturgas skall lagringsprocenten
motsvara 20 procent av basmängden för respektive varuslag.