Tillkännagivande (1994:1324) av uppgift om Riksbankens diskonto

SFS nr
1994:1324
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
1994-10-03

Fullmäktige i Riksbanken ger till känna att Riksbankens diskonto
från och med den 4 oktober 1994 är sju procent.