Riksbankens föreskrifter (1994:1333) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor

SFS nr
1994:1333
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
1994-10-06

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 § lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank, att minnesmynt på ett tusen och
två hundra kronor skall ges ut från och med den 6 februari 1995
samt att mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet och
utseende.

1 § Med anledning av att det år 1995 är tusen år sedan de första
svenska mynten började präglas i Sigtuna skall minnesmynt med
nominella värden ett tusen och två hundra kronor ges ut.

2 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av ett tusen kronor skall
tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50
tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt av 5,8
gram och en diameter av 21 mm. Avvikelsen från den nominella
vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 6 gram.

3 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av ett tusen kronor skall
ha följande prägel.

På framsidan konung Carl XVI Gustafs bild i profil med
omskriften upptill ”CARLÙXVIÙGUSTAF” omgiven av två
korsliknande tecken och nedtill ”SVERIGESÙKONUNG”.

På frånsidan avbildas porträttsidan av ett av Olof Skötkonungs
mynt. Upptill omskriften ”SVENSKÙMYNTNINGÙ995–1995”
och nedtill ”1 000 KRONOR” omgivet till vänster av ”E” som
anger myntningsorten och till höger ”B” som är
begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

Randen skall vara slät.

4 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver
och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en
diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid
uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan konung Carl XVI Gustafs bild i profil med
omskriften upptill ”CARLÙXVIÙGUSTAF” omgiven av
korsliknande tecken och nedtill ”SVERIGESÙKONUNG”.

På frånsidan avbildas porträttsidor och frånsidor av flera av Olof
Skötkonungs mynt. Upptill omskriften
”SVENSKÙMYNTNINGÙ995–1995” och nedtill ”200 KRONOR”
omgivet till vänster av ”E” som anger myntningsorten och till höger
”B” som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

Randen skall vara slät.