Förordning (1994:1403) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 1995

SFS nr
1994:1403
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1994-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1609
Upphävd
1995-01-01

Regeringen fastställer enligt 2 a § lagen (1961:394) om tobaksskatt
skatten för tobaksvaror till följande belopp för år 1995.

————————————————————————-
Varuslag Vikt för 1 st. gram Belopp för
—————–
1 st. öre 1 kg kr
————————————————————————-
Cigarrer och cigariller

grupp I t. o. m. 1,7 35
” II över 1,7 t. o. m. 3,0 39
” III ” 3,0 ” 5,0 43
” IV ” 5,0 52

Cigarretter

grupp I t. o. m. 0,85 73
” II över 0,85 t. o. m. 1,20 80
” III ” 1,20 ” 1,55 85
” IV ” 1,55 ” 1,90 90
” V ” 1,90 95

Röktobak 383:–
Tuggtobak 123:–
Snus 75:–