Förordning (1994:1408) om fastställande av omräknade belopp för dieseloljeskatt för år 1995

SFS nr
1994:1408
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1994-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1609
Upphävd
1995-01-01

Regeringen fastställer enligt 5 a § lagen (1992:1438) om
dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter att
dieseloljeskatten för år 1995 tas ut för oljeprodukter tillhöriga
miljöklass 1 med 863 kronor per kubikmeter, miljöklass 2 med
1 065 kronor per kubikmeter och miljöklass 3 med 1 331 kronor per
kubikmeter.