Förordning (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

SFS nr
1994:1495
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1994-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:33

1 § Allmänna handlingar som härrör från en myndighet förtecknad
i bilagan till denna förordning får överlämnas till och tills vidare
förvaras hos det eller de enskilda organ som anges i bilagan. Det
ankommer på Riksarkivet att efter samråd med myndigheten eller
organet göra en sammanställning över de handlingar som
överlämnas.

2 § Riksarkivet får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av lagen (1994:1383) om överlämnande av
allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.

Bilaga

———————————————————————-
Myndighet Enskilda organ
———————————————————————-

Affärsverket FFV Bofors AB
Bofors Carl Gustav AB
Celsius Invest AB
Celsius Materialteknik AB
FFV Aerotech AB
Fuji Autotec AB
Saab Bofors Dynamics AB
Telub AB
Åkers Krutbruk Protection AB

Södra allmänna advokatbyrån Öberg & Heijne Advokatbyrå KB
i Stockholm

Allmänna advokatbyrån Advokatfirman Ericksson &
i Uppsala Häggqvist AB

Allmänna advokatbyrån Jönköpings advokatbyrå KB
i Jönköping

Allmänna advokatbyrån Advokatfirman Arne Bertman AB
i Helsingborg

Allmänna advokatbyrån Allmänna advokatbyrån i Malmö
i Malmö HB

Allmänna advokatbyrån Advokaterna Nestrup, Elmgren &
i Halmstad Lindgren HB

Allmänna advokatbyrån Allmänna Advokatbyrån i Göteborg
i Göteborg KB

Allmänna advokatbyrån Carl-Gustav Nyman advokatbyrå
i Borås AB
Advokatfirman Hans Billeskans AB
Åsa Ståhlbom advokatbyrå AB

Allmänna advokatbyrån Allmänna advokatbyrån i Örebro
i Örebro AB

Allmänna advokatbyrån Advokatfirman Agneta Nyman AB
i Falun Zedendahl & Co Advokatbyrå KB

Allmänna advokatbyrån Advokat Eva Nordenskiöld AB
i Gävle

Allmänna advokatbyrån Allmänna advokatbyrån Michael
i Östersund Olofsson AB

Allmänna advokatbyrån Kiruna Advokatbyrå AB
i Kiruna

Allmänna advokatbyrån Advokaterna Lundberg & Åkerlund
i Luleå HB

Allmänna Pensionsfonden, AP Fastigheter AB
första fondstyrelsen

Allmänna Pensionsfonden, AP Fastigheter AB
andra fondstyrelsen

Allmänna Pensionsfonden, AP Fastigheter AB
tredje fondstyrelsen
Åkers Krutbruk Protection AB
AMU-gruppen AMU-gruppen AB

Banverket Infranord AB
Vectura Consulting AB

Bibelkommissionen Svenska Bibelsällskapet

Boverket Svenskt Byggodkännande AB

Byggnadsstyrelsen Civitas Holding AB
Fastighetsaktiebolaget Norrporten
Fastighetsbolagets Räddningsskolor Sverige AB
Fastighetsbolaget Specialskolor Sverige AB
Försvarsfastigheter Sverige AB
Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB
Specialfastigheter Sverige AB
Statliga Akademiska Hus AB
Statliga Akademiska Hus i Göteborg AB
Statliga Akademiska Hus i Linköping AB
Statliga Akademiska Hus i Luleå AB
Statliga Akademiska Hus i Lund AB
Statliga Akademiska Hus i Stockholm AB
Statliga Akademiska Hus i Ultuna AB
Statliga Akademiska Hus i Umeå AB
Statliga Akademiska Hus Uppsala AB
Stenvalvet Fastighets AB
Vasakronan AB
Vasallen AB

Chalmers Tekniska
Högskola Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola

Domänverket AssiDomän AB
AssiDomän Fastighetsförsäljning AB
AssiDomän Skog & Trä AB
Högskolan i Jönköping Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Lantmäteriet SVEFA – Svensk Fastighetsvärdering AB
Metria AB

Luftfartsverket Swedavia AB

Länsarbetsnämnderna i Arbetslöshetskassan Alfa
Blekinge, Gotlands,
Älvsborgs och Gävleborgs
län

Migrationsverket Eqvator AB

Myndigheten för utländska Sveriges export- och investeringsråd
investeringar i Sverige

Postverket Posten AB
Nordea Bank Sverige AB (publ)
Posten PIC AB
Postfastigheter AB

Statens Bakteriologiska CALAB
laboratorium SBL Vaccin AB

Statens fastighetsverk Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB

Statens hundskola Statens Hundskola — Sveriges Hundcenter AB

Statens järnvägar EuroMaint AB
Inlandsbanan AB
Jernhusen AB
SJ AB
Green Cargo AB
TraffiCare AB
Unigrid AB

Statens maskinprovningar SMP Svensk Maskinprovning AB

Statens provningsanstalt Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut AB

Statens Vattenfallsverk Bråviken Energi AB
Fortum Distribution AB
Försäkringsbolaget Vattenfall
Insurance Ringhals AB
Svenska Kraftnät Gasturbiner AB
Vattenfall AB
Vattenfall Bohus-Dal AB
Vattenfall Bränsle AB
Vattenfall Data AB
Vattenfall Fastigheter AB
Vattenfall Mellansverige Energi AB
Vattenfall Mellersta Norrland Energi AB
Vattenfall Norrbotten Energi AB
Vattenfall Support AB
Vattenfall Treasury AB

Televerket Fastighets AB Telaris
Svenska Kabel-TV AB
Telefakta Svenska AB
TeliaSonera AB
Telia Data AB
Telia MegaCom AB
Telia Mobitel AB
Telia Research AB
Telia TeleRespons AB
Teli Service AB
TERACOM Svensk Rundradio AB

Vägverket Svevia AB
Svevia Fastighet och Maskin AB
Vectura Consulting AB
Förordning (2014:33).