Tillkännagivande (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

SFS nr
1994:1501
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1994-12-20