Förordning (1994:1507) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland

SFS nr
1994:1507
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1994-12-08

1 § Lagen (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige
och Vitryssland skall träda i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas
på skatter på inkomst som förvärvas den 1 januari 1995 eller
senare.

Avtalet träder i kraft den 28 december 1994.

2 § Förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Sovjetunionen skall inte längre tillämpas såvitt avser
förhållandet mellan Sverige och Vitryssland.

Övergångsbestämmelser

1994:1507

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Sovjetunionen skall dock tillsammans med lagen
(1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Sovjetunionen, kungörelsen (1971:130) om tillämpning av
protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig
skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda samt
kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige
och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för
sjöfartsföretag fortfarande tillämpas såvitt avser förhållandet
mellan Sverige och Vitryssland

a) beträffande skatt på inkomst, på inkomst som förvärvas den 31
december 1994 eller tidigare, och

b) beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid 1995
eller tidigare års taxering.