Förordning (1994:1545) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för verkställighet av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer

SFS nr
1994:1545
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:562
Upphävd
1998-07-01

Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställighet av lagen (1994:308) om bostadstillägg till
pensionärer i fråga om

1. ansökningsförfarandet,

2. beräkning av bostadskostnad,

3. beräkning av årsinkomst,

4. beräkning av förmögenhet samt avkastning därav,

5. ändrad folkbokföring,

6. utbetalning av bostadstillägg.