Förordning (1994:1618) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia

SFS nr
1994:1618
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1994-12-15

Lagen (1994:281) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Gambia skall träda i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på
inkomst som förvärvas samma dag eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 30 november 1994.