Förordning (1994:1785) om Europeiska gemenskapens punktskatteområde

SFS nr
1994:1785
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1994-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:443
Upphävd
2011-06-01

1 § Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på
energi skall Europeiska gemenskapens punktskatteområde avse
gemenskapens territorium, såsom detta definieras av Fördraget om
upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen och särskilt
artikel 227 i detta, utom följande nationella territorier:

1. Tyskland: ön Helgoland och territoriet Bu’singen,

2. Italien: Livigno, Campione d’Italia och de italienska delarna av
Luganosjön,

3. Spanien: Ceuta och Melilla.

2 § Kanarieöarna och Frankrikes utomeuropeiska departement
skall inte ingå i Europeiska gemenskapens punktskatteområde.

3 § Transaktioner som utgår från eller är avsedda för

1. Monaco behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i
eller är avsedda för Frankrike,

2. Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) behandlas som
transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Tyskland,

3. Isle of Man behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i
eller är avsedda för Storbritannien och Nordirland,

4. San Marino behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i
eller är avsedda för Italien.

4 § Transaktioner som utgår från eller är avsedda för Kanalöarna
skall behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är
avsedda för land utanför den Europeiska gemenskapens
punktskatteområde.