Lag (1994:1835) om pratik för ungdomar i ungdomsintroduktion

SFS nr
1994:1835
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:705
Upphävd
1995-07-01

Ungdomar som av länsarbetsnämnden anvisats praktikplats skall
inte anses som arbetstagare när de fullgör sådan praktik som ingår i
ungdomsintroduktion.