Lag (1994:197) om praktik för invandrare

SFS nr
1994:197
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1994-04-14

De som av länsarbetsnämnden anvisats praktikplatser för
invandrare skall inte anses som arbetstagare när de fullgör
praktiken.