Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.

SFS nr
1994:2076
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:460

Bestämmelserna i 9 kap. lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt ska gälla även med avseende på
tjänstgöring som någon fullgör

1. åt det allmänna på grund av skyldighet i annan lag än
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

2. som reservofficer,

3. vid en krigsorganisation inom totalförsvaret på grund av
frivilligt åtagande,

4. i Försvarsmakten för att tillgodose särskilda behov av
personal för beredskapsändamål,

5. i Försvarsmakten i en internationell militär insats, eller

6. i Försvarsmakten under militär utbildning som rekryt.
Lag (2010:460).