Förordning (1994:289) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att under 1994 meddela vissa föreskrifter

SFS nr
1994:289
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1994-04-28

Centrala valmyndigheten får meddela de närmare föreskrifter som
behövs för verkställighet av lagen (1993:1403) om
försöksverksamhet vid de allmänna valen år 1994 och lagen
(1994:285) om försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna
avge en särskild personröst vid de allmänna valen år 1994.