Förordning (1994:461) om tillfälligt ändrade bestämmelser för bidrag enligt förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden

SFS nr
1994:461
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1994-05-19

Regeringen föreskriver att bidrag enligt förordningen
(1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i
bostadsområden till och med utgången av juni 1995 kan lämnas till
ägare av hyres- och bostadsrättshus även om den konstnärliga
utsmyckningen inte vidtas i samband med ny- eller ombyggnad
eller förbättring av huset.

Övergångsbestämmelser

1994:461

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1994 och gäller till och
med utgången av juni 1995. Den skall dock även därefter tillämpas
på ärenden som inkommit till länsstyrelsen under tiden den 15 juni
1994–den 30 juni 1995.