Riksbankens föreskrifter (1995:1096) om mynt på fem kronor med anledning av FN:s 50-årsjubileum

SFS nr
1995:1096
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
1995-08-24

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 § lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank, att ett mynt på fem kronor med
anledning av FN:s 50-årsjubileum skall ges ut från och med den 19
oktober 1995 samt att myntet skall ha följande storlek, beskaffenhet
och utseende.

1 § Med anledning av Förenta Nationernas 50-årsjubileum den 24
oktober 1995 skall ett mynt med nominellt värde på fem kronor ges ut.

2 § Myntet skall tillverkas av ett pläterat material i tre skikt,
det mellersta av nickel och de yttre skikten av en legering av 75 %
koppar och 25 % nickel, vartdera ytskiktets vikt utgör 46,5 % av
myntets vikt. Myntet skall ha en vikt av 9,50 gram och en diameter av
28,5 mm.

3 § Vid uppvägning av det antal mynt som närmast motsvarar ett
kilogram får myntens genomsnittliga vikt avvika med högst 2 % från
den vikt som mynten skall ha enligt 2 §.

4 § Myntet skall ha följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs krönta namnchiffer med
omskriften upptill SVERIGE omgivet till vänster av ett ”E” som anger
myntningsorten och till höger av ett ”B” som är begynnelsebokstaven i
riksbankschefens efternamn samt nedtill 5 KRONOR.

På frånsidan Förenta Nationernas jubileumslogotype bestående av
symbolen för Förenta Nationerna samt talet 50 till höger därom. Som
omskrift upptill FÖRENTA NATIONERNA och nedtill 1945–1995.