Tillkännagivande (1995:1113) av uppgift om Riksbankens diskonto

SFS nr
1995:1113
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
1995-10-05

Fullmäktige i Riksbanken ger till känna att Riksbankens diskonto
från och med den 6 oktober 1995 är sju procent2.