Tillkännagivande (1995:1193) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.

SFS nr
1995:1193
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1995-11-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:931
Upphävd
1997-12-05

Regeringen ger till känna följande.

Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan, anslutna
till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes
rättshjälp, m.m.

1. Till den i Haag den 17 juli 1905 dagtecknade konventionen (SFS
1909:30) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är följande
främmande stat ansluten: Island.

2. Till den i London den 28 augusti 1930 dagtecknade konventionen
(SÖ 1931:1 och 17, 1933:23, 1935:9 och 19, 1959:72) mellan Sverige
samt Storbritannien och Nordirland rörande vissa till civilprocessen
hörande ämnen av internationell natur är förutom Storbritannien och
Nordirland följande främmande stater anslutna: Australien, Bahamas,
Canada, Cypern, Dominica, Fiji, Ghana, Jamaica, Kenya, Lesotho,
Malaysia, Malta, Nauru, Nigeria, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea,
Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Swaziland, Tonga samt Trinidad
och Tobago.

3. Till den i Haag den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen (SÖ
1957:53) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är följande
främmande stater och områden anslutna: Argentina, Belgien,
Bosnien-Hercegovina, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Heliga
Stolen, Israel, Italien, Japan, Förbundsrepubliken Jugoslavien
(Serbien-Montenegro), Kroatien, Lettland, Libanon, Luxemburg,
Marocko, Moldavien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien,
Ryska federationen, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Surinam,
Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Vitryssland och Österrike.

4. Till den i Paris den 13 december 1955 dagtecknade europeiska
bosättningskonventionen (SÖ 1971:67) är följande främmande stater
anslutna: Belgien, Danmark, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Norge, Storbritannien och Nordirland, Turkiet samt
Tyskland.

5. Till den i New York den 20 juni 1956 dagtecknade konventionen (SÖ
1958:60) om indrivning av underhållsbidrag i utlandet är följande
främmande stater anslutna: Algeriet, Argentina, Australien, Barbados,
Belgien, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Burkina Faso,
Centralafrikanska republiken, Chile, Cypern, Danmark, Ecuador,
Filippinerna, Finland, Frankrike, Grekland, Guatemala, Haiti, Heliga
Stolen, Israel, Italien, Förbundsrepubliken Jugoslavien
(Serbien-Montenegro), Kap Verde, Kroatien, Luxemburg, Makedonien,
Marocko, Mexico, Monaco, Nederländerna, Niger, Norge, Nya Zeeland,
Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Sri Lanka, Storbritannien och Nordirland, Surinam, Tjeckien,
Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

6. Till den i Paris den 13 december 1957 dagtecknade europeiska
utlämningskonventionen (SÖ 1959:65 och 1967:46) är följande
utomnordiska stater anslutna: Bulgarien, Cypern, Frankrike, Grekland,
Irland, Israel, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland,
Ungern och Österrike.

7. Till det i Strasbourg den 15 oktober 1975 dagtecknade
tilläggsprotokollet (SÖ 1976:27) till 1957 års europeiska
utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna:
Bulgarien, Cypern, Kroatien, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal,
Schweiz, Slovenien, Spanien och Ungern.

8. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade andra
tilläggsprotokollet (SÖ 1979:13) till 1957 års europeiska
utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna:
Bulgarien, Cypern, Italien, Kroatien, Litauen, Nederländerna, Polen,
Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Turkiet,
Tyskland, Ungern och Österrike.

9. Till den i Strasbourg den 20 april 1959 dagtecknade europeiska
konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål (SÖ 1968:15, 1977:88
och 1992:4) är följande främmande stater anslutna: Belgien,
Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Israel,
Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge,
Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland,
Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

10. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade
tilläggsprotokollet (SÖ 1979:12) till 1959 års europeiska konvention
om inbördes rättshjälp i brottmål är följande främmande stater
anslutna: Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Island,
Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien och
Nordirland, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

11. Till den i Haag den 15 november 1965 dagtecknade konventionen
(SÖ 1969:26) om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden
av civil eller kommersiell natur är följande främmande stater
anslutna: Amerikas förenta stater, Antigua och Barbuda, Barbados,
Belgien, Botswana, Canada, Cypern, Danmark, Egypten, Finland,
Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Italien, Japan, Kina, Lettland,
Luxemburg, Malawi, Nederländerna, Norge, Pakistan, Portugal, Schweiz,
Seychellerna, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland,
Tjeckien, Turkiet, Tyskland och Venezuela.

12. Till den i London den 7 juni 1968 dagtecknade europeiska
konventionen (SÖ 1969:36) angående upplysningar om innehållet i
utländsk rätt är följande främmande stater anslutna: Belgien,
Bulgarien, Costa Rica, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland,
Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna,
Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz,
Spanien, Storbritannien och Nordirland, Turkiet, Tyskland, Ukraina,
Ungern och Österrike.

13. Till det i Strasbourg den 15 mars 1978 dagtecknade
tilläggsprotokollet (SÖ 1981:6) till 1968 års europeiska konvention
angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt är följande
främmande stater anslutna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark,
Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Spanien,
Storbritannien och Nordirland, Tyskland, Ukraina, Ungern och
Österrike.

14. Till den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen (SÖ
1975:34 och 1980:28) om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden
av civil eller kommersiell natur är följande främmande stater
anslutna: Amerikas förenta stater, Argentina, Australien, Barbados,
Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Israel, Italien, Luxemburg,
Mexico, Monaco, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore,
Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Tyskland
och Venezuela.

15. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska
överenskommelsen (SÖ 1977:4) om översändande av ansökningar om
rättshjälp är följande främmande stater anslutna: Belgien, Danmark,
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien och
Nordirland, Turkiet och Österrike.

16. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska
konventionen (SÖ 1977:12) om bekämpande av terrorism är följande
främmande stater anslutna: Belgien, Cypern, Danmark, Finland,
Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Liechtenstein,
Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Slovakien,
Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland
och Österrike.

17. Till den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om
internationell rättshjälp (SÖ 1986:72) är följande främmande stater
anslutna: Bosnien-Hercegovina, Finland, Frankrike, Förbundsrepubliken
Jugoslavien (Serbien-Montenegro), Kroatien, Makedonien,
Nederländerna, Polen, Schweiz, Slovenien och Spanien.

18. Angående den i Luxemburg den 20 maj 1980 dagtecknade
konventionen (SÖ 1989:8) om erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av
barn, se tillkännagivande (1995:1129) om Kungörande m.m. i fråga om
konventionen.

19. Angående den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen
(SÖ 1989:7) om de civila aspekterna på internationella bortföranden
av barn, se tillkännagivande (1995:1128) om Kungörande m.m. i fråga
om konventionen.