Förordning (1995:1232) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

SFS nr
1995:1232
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1995-11-16

Lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Amerikas Förenta Stater skall träda i kraft den 1 januari 1996 och
tillämpas

a) beträffande skatter på inkomst, på inkomst som förvärvas den 1
januari 1996 eller senare,

b) beträffande förmögenhetsskatten, på skatt som påförs vid 1997
eller senare års taxering, och

c) beträffande skatten på vissa premiebetalningar, på
premiebetalningar som görs den 1 januari 1996 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 26 oktober 1995.

Övergångsbestämmelser

1995:1232

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1972:543) om kupongskatt
för person som är bosatt i Amerikas Förenta Stater, m.m.

3. Den upphävda kungörelsen samt kungörelsen (1965:38) om
tillämpning av avtal den 23 mars 1939 mellan Sverige och Amerikas
Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande
av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande inkomst-
och andra skatter och kungörelsen (1965:40) om uttagande i vissa fall
av ogulden skatt på utdelning från företag i Amerikas Förenta Stater
skall dock fortfarande tillämpas

a) beträffande skatter på inkomst, på inkomst som förvärvas före den
1 januari 1996, och

b) beträffande förmögenhetsskatten, på skatt som påförs vid 1996
eller tidigare års taxering.