Förordning (1995:1250) om ränta på studielån för år 1996

SFS nr
1995:1250
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-11-30

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 8 kap. 2 §
studiestödslagen (1973:349) skall betalas på studielån skall vara
6,25 procent för år 1996.