Lag (1995:1292) om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio

SFS nr
1995:1292
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1995-12-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:661

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att Radio- och TV-verket till
utgången av år 1995 inte skall meddela nya tillstånd att sända
lokalradio enligt lokalradiolagen (1993:120).