Tillkännagivande (1995:156) av Färöarnas, Grönlands och Ålands anslutning till den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet

SFS nr
1995:156
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1995-02-09

Regeringen ger tillkänna att den nordiska konventionen den 15 juni
l992 om social trygghet med tillhörande administrativ överenskommelse
enligt artikel 28.2 i konventionen trätt i kraft för Grönland och
Åland den 1 januari l994 och för Färöarna den 8 juli l994.
Konventionen är införlivad med svensk rätt genom förordningen (1993:
1529) om tillämpning av en nordisk konvention den 15 juni l992 om
social trygghet, och den administrativa överenskommelsen är
införlivad genom förordningen (1993: 1530) om tillämpning av en
överenskommelse den 18 augusti l993 om tillämpning av den nordiska
konventionen den 15 juni l992 om social trygghet.