Förordning (1995:157) om tidsbegränsning av uppdrag som ledamot och suppleant i styrelse för en allmän försäkringskassa

SFS nr
1995:157
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1995-02-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:59

För ledamot och suppleant i styrelse för en allmän försäkringskassa,
som utses enligt 18 kap. 8 § lagen (1962:381) om allmän försäkring,
skall uppdraget för tid från och med den 1 juli 1995 avse en tid om
ett år. För den som utses för tid från och med den 1 juli 1996 skall
uppdraget avse en tid om ett år och sex månader och för den som utses
för tid från och med den 1 januari 1998 skall uppdraget avse en tid
om ett år. Förordning (1996:59).