Lag (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund

SFS nr
1995:361
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1995-04-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1044

1 § Sveriges Riksidrottsförbund prövar frågor om fördelning av
statsbidrag till idrottsverksamhet i enlighet med vad
regeringen bestämmer. Lag (1999:1044).