Förordning (1995:436) om behörig myndighet enligt vissa EU-rättsakter rörande järnväg m.m.

SFS nr
1995:436
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-04-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:785

Regeringen är behörig myndighet enligt följande EU-rättsakter:

1. rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om
medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på
järnväg, väg och inre vattenvägar, i dess lydelse enligt
rådets förordning (EEG) nr 1893/91 av den 20 juni 1991 om
ändring i förordning (EEG) nr 1191/69 om medlemsstaternas
åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och
inre vattenvägar,

2. rådets förordning (EEG) nr 1192/69 av den 26 juni 1969 om
införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens
redovisning. (Förordning (2010:785).