Förordning (1995:461) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela föreskrifter om genomförande av val till Europaparlamentet

SFS nr
1995:461
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1995-05-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:240
Upphävd
2001-07-01

Regeringen överlåter åt den centrala valmyndigheten att meddela de
närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av val enligt lagen
(1995:374) om val till Europaparlamentet.