Tillkännagivande (1995:471) om EES-avtalets ikraftträdande med avseende på Furstendömet Liechtenstein

SFS nr
1995:471
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1995-05-11

Regeringen tillkännager att EES-rådets beslut nr 1/95 av den 10 mars
1995 om att avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall
träda i kraft med avseende på Furstendömet Liechtenstein har trätt i
kraft den 1 maj 1995.