Tillkännagivande (1995:642) av Bilaga I lista G och Bilaga II till Fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen

SFS nr
1995:642
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1995-05-18

Regeringen ger tillkänna1 Bilaga I lista G och Bilaga II till
Fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekonomiska
gemenskapen med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska
unionen.