Förordning (1995:657) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1995/96

SFS nr
1995:657
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA4
Utfärdad
1995-06-01

Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens
avkastningsränta under budgetåret 1995/96 båda skall vara 9,4
procent.