Tillkännagivande (1996:1) av uppgift om Riksbankens diskonto

SFS nr
1996:1
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
1996-01-02

Fullmäktige i Riksbanken ger till känna att Riksbankens diskonto
från och med den 3 januari 1996 är sex procent.